Blogindlæg

Nyt skilsmissesystem: Det skal du vide

Når mor og far skal skilles, er børnene ofte de største tabere. Det gør et samlet folketing nu op med, og en ny skilsmisselov er derfor trådt i kraft (d. 1. april 2019). 

I Barnets Tarv er vi langt hen af vejen begejstrede for det nye system, som vi gennem de seneste år har arbejdet hårdt på at få implementeret. Først og fremmest sætter det nye system hensynet til barnets trivsel først. Videre er også den nye børneenhed og det digitale læringsforløb ‘Samarbejde efter skilsmisse’ (se mere nedenfor) positive elementer, som er værd at fremhæve. Men der er også plads til forbedringer. Det er vores erfaring i Barnets Tarv, at en børnesamtale og en samtale med forældrene i de konfliktfyldte sager ofte ikke er nok til at belyse sagen tilstrækkeligt, og vi havde derfor gerne set, at man i denne type sager lagde højere vægt på forældrekompetenceundersøgelser. Endelig får domstolene med det nye system en stor og vigtig opgave, og vi i Barnets Tarv spændte på, om der følger de fornødne ressourcer med, så de kan løfte opgaven. 

Nedenfor har vi samlet en oversigt over de vigtigste ændringer i skilsmissesystemet: 

I det gamle skilsmissesystem har mange børn følt sig som de største tabere. Eksempelvis er mange børn ikke blevet hørt, og de børn, der er blevet hørt, har ofte følt, at der ikke blev lyttet til, hvad de sagde. Derfor er det med det nye skilsmissesystem blevet oprettet en ny børneenhed, som skal sikre, at børnene bliver hørt i processen. Her vil der løbende blive afholdt samtaler med børnene, som også vil få tilknyttet en fast kontaktperson.

5. Slut med lynskilsmisser 

Hvis du var enig med din partner om en skilsmisse, har du indtil nu kunne blive skilt på få minutter. Men for par med børn under 18 år, er det nu slut med de hurtige skilsmisser. I stedet indføres der en refleksionsperiode på tre måneder. Perioden skal give forældrene tid til eftertanke og til at få rådgivning i Familieretshuset.

6. Samarbejde efter skilsmisse (SES)

Forældre – der vil skilles – skal i løbet af den tre måneder lange refleksionsperiode tage en test og et digitalt kursus ‘Samarbejde efter skilsmisse’ (SES). 

Kurset er en samling af viden og værktøjer, som hjælper par med at håndtere de forandringer og udfordringer som ofte følger i kølvandet på en skilsmisse.

Hvis forløbet ikke gennemføres, kan parret ikke blive skilt.

Prøv selv testen her

7. Delt bopæl 

Det nye skilsmissesystem forsøger at tage hånd om den konflikt, der kan ligge i, at forældrene allerede fra start skal tage stilling til, hvem der skal have bopælen på barnet. Som noget nyt har barnet nu automatisk delt bopæl de første tre måneder – med mindre andet aftales. I de tre måneder kan du indlede en sag om samvær ved Familieretshuset, men ikke en sag om bopæl.

Her kan du sammenligne forløbet i det nye system med det gamle: 

Grafik: Barnets Tarv