Former for hjælp

Vi er i Barnets Tarv opmærksomme på, at det kan knibe med overskuddet og at det kan være svært at gennemskue, hvad det præcist er for en type af hjælp, der er behov for. Derfor skræddersyr vi ved din første rådgivning præcist den form for hjælp, du måtte have brug for. 

Nedenfor kan du læse om de forskellige former for hjælp, vi i Barnets Tarv tilbyder:

Juridisk rådgivning

Lange behandlingstider. Sager der skal afgøres i forskellige instanser og som cykler rundt i systemet. Skrupelløse familieadvokater. Belønning af beskidte tricks. Mangel på faglige kvalifikationer hos de mennesker, der skal afgøre børnenes skæbner. Manglende screening af forældrekompetencer. Kønsdiskrimination. Manglende høring af børn. Forælderfremmedgørelse. En økonomi der pludselig skal deles op i to. Sultne journalister. Og en udskældt lovgivning. Faldgrupperne er mange og hos Barnets Tarv ser vi det som vores vigtigste opgave, at hjælpe børn og voksne sikkert gennem skilsmissejunglen. Og at bidrage til at fokus holdes på det forælderskab, der stadig eksisterer – i stedet for det ægteskab, der er gået i stykker. Konkret tilbyder vi dig juridisk rådgivning om eksempelvis forældremyndighed, bopæl og samvær og vi giver dig et indblik i de juridiske spilleregler og systemets måde at tænke på. Vigtigt er det at understrege, at vi sætter dit – samt dit barns behov i fokus og at vi sammen med dig finder frem til lige netop den rådgivning, du måtte have behov for. 

Bisidder til møder 

I forbindelse med en skilsmissekonflikt vil der typisk blive afholdt møder i Familieretshuset og i kommunen. I Barnets Tarv tilbyder vi hjælp i form af en bisidder eller en partsrepræsentant – afhængig af dit konkrete behov. Under møderne kan det være svært at bevare overblikket og fokus, og vi sikrer derfor, at du får den støtte, du måtte have brug for. Og at du får hjælp til at sikre dit barns rettigheder. Hvis du føler dig tryg ved selv at tage til møderne, men forud har brug for at blive klædt på, kan vi også hjælpe dig. 

Kommunikation med offentlige myndigheder 

I Barnets Tarv er det vores indtryk, at måden hvorpå du kommunikerer med myndighederne, har stor betydning for, hvordan du som person bliver betragtet og dermed også den afgørelse, du kan ende med at få. Vi tilbyder dig hjælp med den skriftlige kommunikation med myndighederne, så dit budskab kommer klarest muligt frem til modtageren. I den forbindelse sætter vi selvfølgelig din sag ind i den rette juridiske kontekst. 

Konfliktmægling

Med konfliktmægling, også kaldet mediation, kan du – sammen med dit barns mor eller far – få løst en fastlåst konflikt. I en mæglingssituation har vi i Barnets Tarv ikke fokus på hvem af Jer, der har ret, men på Jeres forskellige virkeligheder og det konflikten har gjort ved Jer. Vi vil som mediator hjælpe Jer med at lytte til hinandens oplevelser af problemet og  støtte Jer i at finde en løsning, I begge er tilfredse med. Efter en vellykket mediation er der ingen taber eller vinder. Konfliktmægling – eller mediation – er ikke terapeutisk. Der arbejdes med problematikken og det der konkret sker i relationen. Men i mange tilfælde fører det til en øget selvindsigt, der kan virke terapeutisk.

Sundhed

Når krisen rammer og bølgerne går højt, kan det være altafgørende med en stærk krop og en god fysik. Og en forudsætning for at hjælpe andre er, at man først og fremmest kan hjælpe sig selv. Præcist som med ilt-maskerne i flyet. Du tager din egen på, inden du hjælper dit barn. Men for mange kan det måske være svært at finde energien og overskuddet til at leve sundt. Og mere eller mindre bevidst slår vi autopiloten til, og kommer ilt-masken på andre – mens vi glemmer os selv.

Presserådgivning 

En del forældre overvejer i forbindelse med en konfliktfyldt skilsmisse at kontakte pressen. For nogle er det en sidste udvej, mens andre udelukkende ønsker at skabe debat om det danske familieretlige system – for på den måde at hjælpe andre. Uanset hvad din bevæggrund for at kontakte pressen måtte være, kan det være en fordel indledningsvist at søge råd og vejledning om eventuelle fordele og ulemper ved at stå frem.  

Michael Hjelvang ved om nogen, hvordan det føles at stå frem. Og hvilke faldgrupper, der kan være. Går du med tanker om at skrive en bog eller oprette en blog, kan du med fordel tage kontakt til Michael Hjelvang. 

Mette kan hjælpe med at kortlægge, hvilke medier du kan kontakte – alt efter hvilket budskab du ønsker at sende med din historie. Mette kan også hjælpe dig med at få styr på, hvilke spørgsmål du skal sørge for at få afklaret, inden du siger ja til at stille op. 

Erfaringsekspert 

Michael Hjelvang har på egen krop mærket, hvordan en krævende og konfliktfyldt skilsmisse føles. Og Michael kan derfor som erfaringsekspert guide skilsmisseforældre gennem det svære system og de svære følelser.