Blogindlæg

Børnesagerne ved retterne nedlægges

Hundredvis af landets familieadvokater er allerede informeret om, at alle børnesager kan være på vej på vej ind under Statsforvaltningens vinger. Bekymrende, – mener flere af familieadvokaterne. 

Af Michael Hjelvang d. 2. juni 2016 

Der verserer lige nu et rygte om, at familieretten muligvis skal samles under Statsforvaltningen. Det vil sige at også alle sager om forældremyndighed og bopæl skal afgøres i Statsforvaltningen – og ikke som det er nu – i retten. 

Rygtet går på, at der snarest vil blive fremsat et lovforslag om at samle de familieretlige sager i Statsforvaltningen. Om det er alt man samler, – eksempelvis også skiftesager, vides endnu ikke. 

Mange af landets familieadvokater er allerede informeret om det potentielt kommende forslag – et forslag der hos flere advokater vækker stærk bekymring. For det første er det i advokaternes optik i strid med alle grundlæggende retsgrundsætninger. Vi har et princip om, at den dømmende og den lovgivende magt er adskilt fra hinanden og et princip om frie uafhængige dommere. Videre er der i Statsforvaltningen ikke nogen mulighed for at søge om fri proces, hvilket ifølge advokaterne vil kunne medføre en social slagside, som er direkte i strid med menneskerettighedernes regler om ‘fair trial’. 

Historien vil løbende blive opdateret her på siden.