Blogindlæg

Nyt skilsmissesystem er godt nyt for børnene

Ny skilsmisseaftale sætter hensynet til barnets tarv først. De positive elementer er i flertal. Men der er plads til forbedringer. 

Foto: Barnets Tarv

Et møjsommeligt tovtrækkeri. Ultimative krav. Og uventede stopklodser. Fødslen har været hård, men efter mere end halvandet års forhandlinger på Christiansborg, kunne børne- og socialminister, Mai Mercado, denne formiddag præsentere Danmarks nye skilsmissesystem.

I dag har vi et system, som næsten er designet til at sende forældre i konflikt med hinanden,” lød det fra børne- og socialministeren, Mai Mercado (K) ved præsentationen af aftalen. 

Et opgør med svindel, fusk og falske anklager 

Barnets Tarv har gennem de seneste mange måneder fulgt forhandlingerne tæt og er glade for at se, at der i den nye skilsmisseaftale efterstræbes bedre vilkår for de mange børn, der hvert år oplever, hvordan en skilsmisse kan ramme.

Jeg er glad for at se, at det nye system sætter barnet først, og at systemet lægger op til at tage bedre hånd om de børn, der havner i en konfliktfyldt skilsmisse,” siger direktør i Barnets Tarv, Michael Hjelvang. 

Med det nye skilsmissesystem indføres blandt andet en ny formålsparagraf i forældreansvarsloven, der slår fast, at alle afgørelser skal ske ud fra hensynet til barnets tarv. Videre indeholder det nye system også initiativer, der sikrer en bedre hjælp til børn i familier hvor misbrug, falske anklager og forsøg på helt at udelukke den ene forælder fra barnets liv, er en del af konflikten. 

Jeg håber, at det nye system får sat en effektiv stopper for de årelange sager, hvor børn bliver kastebold mellem myndighederne, hvor omfattende børnesagkyndige undersøgelser pludselig mister værdi og hvor det lønner sig at trække tiden. Og så er jeg glad for at se, at hensynet til barnets tarv nu bliver skrevet ind i lovgivningen,” siger Michael Hjelvang. 

God idé at nedlægge Statsforvaltningen 

Hvis du i dag skal skilles, og hvis du ikke kan nå til enighed med dit barns mor eller far om, hvem der skal have barnet, kan sagen hurtigt blive trukket i langdrag. Det sker blandt andet fordi, sagen både kan blive behandlet i Statsforvaltningen og i domstolssystemet, men med den nye skilsmisseaftale bliver der nu sat en stopper for de forskellige indgange til systemet. I aftalen, som samtlige af Folketingets partier har indgået, er et af hovedpunkterne nemlig, at Statsforvaltningen afskaffes og erstattes med en ny myndighed kaldet Familieretshuset. Et tiltag, som Barnets Tarv bakker op om: 

“Mange af de mødre og fædre, der henvender sig til os for at få hjælp i forbindelse med en skilsmisse, oplever, at vanskelighederne opstår i Statsforvaltningen – når sagen bliver sendt fra én myndighed til en anden og her vil det klart være en fordel at fokusere forløbene. Dog er det samtidig vigtigt at tilføje, at den nye myndighed – Familieretshuset – ikke må komme til i praksis at udfylde den samme rolle, som Statsforvaltningen gør i det nuværende system,” siger jurist i Barnets Tarv, Mette Kathrine Larsen. 

I Familieretshuset vil der blive foretaget en screening, hvor sagerne inddeles i tre spor. Grøn er de enkle sager, gul de mindre enkle, og rød de højkonfliktfyldte sager. Aftaleparterne forventer cirka 60.000 grønne, cirka 30.000 gule og cirka 7.000 røde sager om året. 

Den tidlige screening af familiesager og inddeling i forskellige sagsbehandlingsspor – grøn, rød og gul – kan være med til at sikre den nødvendige fleksibilitet, så familierne fra start bliver mødt, hvor de er og vi ser i Barnets Tarv, sammen med den række af dygtige advokater, vi samarbejder med, frem til at hjælpe børn, mødre og fædre, uanset hvilket spor, de skal navigere i,” siger Mette Kathrine Larsen. 

Plads til forbedringer 

Til trods for de mange gode initiativer er der stadig plads til forbedringer. Specielt når konflikterne tager fart, er det vigtigt, at systemet sætter barnets tarv i centrum. Her tildeler det nye system domstolene en helt central rolle, og det kan give anledning til bekymring:

Domstolene påtager sig et stort ansvar. De har lovet, at de kan løfte det. Det vil vi i Barnets Tarv holde øje med,” siger Mette Kathrine Larsen. 

Syv fakta om det nye skilsmissesystem

Familieretshuset
Familieretshuset erstatter Statsforvaltningen og bliver den nye og eneste administrative indgang til systemet. Det er her screeningen af sagerne finder sted og inddeles i rød, gul og grøn.

Familieretten
De komplekste skilsmissesager kommer til at ligge i familieretten – det er sager, hvor konflikten mellem forældrene er så stor, at der er brug for rettens indblanding. 

Delt børnecheck og bopæl
Det nye system skal sikre, at forældrene kan være forældre på lige fod. Derfor skal forældre med fælles forældremyndighed som udgangspunkt modtage halvdelen af børnechecken hver. Derudover skal forældrene – hvis de er enige om det – have mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig.

Børneenheden
Børneendheden skal sikre, at skilmissesagerne alid tager udgangspunkt i barnets behov, og at børnene bliver inddraget og deres perspektiv bliver hørt. Det bliver skrevet ind i loven, at hensynet til barnet skal vægtes højest.

Fodgedafhentninger
Ingen børn skal fremover hentes af fogeden, når aftaler om samvær ikke overholdes. Denne opgave ligger nu hos familieretten.

Rådgivning til forældre
Forældre tilbydes rådgivning i den såkaldre reflektionsperiode og samtidig skal forældrene gemmeføre et digitalt forløb, der blandt andet klæder dem på til at tage hensyn til barnet.

Separationsperiode genindføres
Der  bliver genindført en separationsperiode, som fremover kommer til at være på tre måneder. I separationsperioden tilbydes både børn og forældre rådgivning. Forældrene kan få rådgivning i, hvad bruddet betyder for børnene.