Depositum

Depositum

NÅR VI OPRETTER DIN SAG, SKAL DU LÆGGE ET DEPOSITUM PÅ KR. 5.000.

Dit depositum indsættes på din klientkonto i dit navn i overensstemmelse med de advokatetiske regler.
Når sagen afregnes, fratrækkes det indbetalte.
Salærdepotet er i den forbindelse ikke udtryk for, at den endelige afregning bliver på kr. 5000. Der er alene tale om et depositum, som udgør hel eller delvis sikkerhed for det endelige salær.
Er salæret ved sagens afslutning mindre end de kr. 5000, vil du få det resterende beløb tilbagebetalt.