Fri proces

Fri proces

KONTAKT OS.
DU HAR MULIGHED FOR AT FÅ FRI PROCES

Hvis din sag skal behandles hos domstolene, eller hvis din sag hos Familieretshuset er startet på kommunens foranledning, har du mulighed for at få fri proces, hvis du opfylder en række specifikke betingelser.
Fri proces betyder, at Staten betaler din advokatregning.
Staten betaler dog kun for nogle helt specifikke retsskridt (kerneaspekterne af din sag).
Fri proces indebærer derfor ikke det samme frie spillerum til at kontakte din advokat, som hvis du selv betalte – og dermed styre advokatens arbejde ind efter dine helt konkrete behov.