Barnets Tarv

barnets_tarv_logo_2023_V1.jpg

Værdier

Hos Barnets Tarv har vi tre grundlæggende kerneværdier:

Et barn har ret til to forældre

Afgørende for al hjælpekunst er, at møde mennesker hvor de er

Hjælp til forældrene er den bedste håndsrækning, et barn kan få

Tilføj din overskrift her

Vi er i Barnets Tarv kønsneutrale. Vi kæmper ikke for mødres rettigheder. Og vi kæmper ikke for fædres rettigheder. Vi kæmper for barnets ret til en mor og en far. Og vi kæmper for barnets ret til at blive set, hørt og anerkendt som menneske.

Noget vi gennem de seneste år er begyndt at debattere, er den såkaldte “forældrefremmedgørelse”, som kendetegnes ved, at den ene forælder, gennem en vedvarende og negativ påvirkning, forsøger at vende barnet imod den anden forælder. Og hos Barnets Tarv kæmper vi for netop at få sat fokus på denne fremmedgørelse barn og forælder imellem – og på at komme den til livs.

Endelig er det vigtigt for os at slå fast, at vi i Barnets Tarv fuldt ud anerkender, at der kan være sager, hvor det er bedst for barnet med en yderst begrænset kontakt til den ene forælder. Om det er en mor eller en far er for os underordnet. Afgørende er, at det kraftigt reducerede samvær kun fastsættes i de helt særlige sager, hvor den ene forælder er til direkte skade for barnet. I Barnets Tarv mener vi, at et barn er et produkt af begge sine forælder. Og vi tror derfor ikke på, at der kommer noget godt ud af helt at afskære kontakten mellem forælder og barn. Samvær kan gøres overvåget og det kan nedsættes til få timer om ugen eller om måneden. Men helt at forhindre barnet i at se en mor eller far, mener vi i Barnets Tarv ikke er løsningen. I de situationer hvor barnet ikke selv ønsker at se en mor eller far, mener vi, at barnet skal hjælpes på vej til langsomt at genetablere kontakten til den forælder, barnet måtte være gledet væk fra. Fastholder barnet, at det ikke vil se sin mor eller far, tror vi ikke på, at tvang nogensinde kan være løsningen -og vi anerkender fuldt ud, at børn er eksperter i deres eget liv. Samtidig mener vi, at det efter en kortere eller længere periode uden samvær, er vigtigt igen at prøve at skabe en kontakt mellem barn og forælder.

Tilføj din overskrift her

Afgørende for al hjælpekunst er – som anført nedenfor af Søren Kierkegaard -at møde mennesker, hvor de er. Og det er en af kerneværdierne i Barnets Tarv:

Søren Aabye Kierkegaard
5. maj 1813 – 11. november 1855

“Hvis det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremmest passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han, men dog ved først at fremmest at forstå det, han forstår.

Når jeg ikke gør det, så hjælper min merforståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min merforståen gældende, så er det fordi jeg er forfængelig og stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham.

Men al sand hjælp begynder med ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig under dem, han vil hjælpe, og hermed forstå at det at hjælpe ikke er at herske, men det er at tjene, at det at hjælpe er villighed til, indtil videre at finde sig i at have uret og i ikke at forstå hvad den anden forstår.

Dersom du ikke kan begynde således med et menneske, at han kan finde en sand lindring i at tale med dig om sin lidelse, så kan du heller ikke hjælpe ham, han lukker sig for dig, han lukker sig inde i sit inderste “præk du så kun for ham!”

I Barnets Tarv gør vi os umage for at lære og forstå den situation, som netop du måtte befinde dig i.

Hjælp til forældrene er den bedste håndsrækning, et barn kan få

I Barnets Tarv har vi fokus på at yde rådgivning direkte til forældrene – og ikke gennem børnene. Vi anerkender fuldt ud at også børn kan have et stort behov for at tale med udenforstående, men for ikke at gabe over det hele (med det halve resultat) har vi i Barnets Tarv valgt at holde fokus på at hjælpe børnene gennem deres forældre. Det betyder ikke, at vi ikke kan hjælpe med at udpege en tredjeperson, som dit barn med fordel kan tale med. Det kan være et familiemedlem, en ven, en nabo, en lærer og det kan også være en fagperson. Er det dit ønske, at vi taler med tredjepersonen, gør vi også meget gerne det. Men vi tager ikke direkte kontakt til dit barn. Og vi tilbyder ikke rådgivning og psykologhjælp til børn.